Mediacja


MEDIACJA - to dobrowolny i poufny proces rozwiązywania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej — mediatora w celu dojścia do ugody która satysfakcjonuje obie strony.

Mediacja ma charakter prywatny nieosądzający
Mediacja jest sposobem wspomagania negocjacji
Mediacja koncentruje się na przyszłości ponieważ przeszłość nie podlega negocjacjom

MEDIACJA KONCENTRUJE SIĘ NA PROBLEMIE A NIE NA OSOBACH

POMAGAMY w rozwiązywaniu wszystkich konfliktów rodzinnych, sporów sąsiedzkich, konfliktów w szkołach, miejscu pracy i itd. Pomagamy w opracowaniu Rodzicielskiego Planu Wychowawczego.